Persona Ciencia Empresa - Universitat Ramon Llull

La Fundación

Comisión Ejecutiva

D. Frederic Abelló Riera

D. Jaume Arboles Muntadas

D. José Arcas Romeu

D. Alberto Barrera Berro, S.J.

D. Carles Camp Pérez

D. Marc Correa Domènech

D. Jeroni Farnós Marsal

D. Luis Fernández-Goula Pfaff

D. Marian Puig Guasch

D. Pere Regull Climent

D. Joaquim Uriach Torelló

D. Carlos Ventós Omedes