Persona Ciencia Empresa - Universitat Ramon Llull

La Fundación

Comisión Ejecutiva

D. José Arcas Romeu                  Presidente

D. Pere Regull Climent                Director IQS

D. Carles Camp Pérez                 Tesorero

D. Alberto Barrera Berro, SJ         Secretario General


D. Frederic Abelló Riera                Vocales

D. Jeroni Farnós Marsal

D. Luis Fernández-Goula Pfaff

D. Carles Navarro Vigo

D. Marian Puig Guasch

D. Alberto Puyuelo Gómez

D. Joaquim Uriach Torelló

D. Carlos Ventós Omedes